THÔNG TIN CHI TIẾT

Công văn Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua quyền truy cập bộ cơ sở dữ liệu ScienceDirect Freedom Collection năm 2018 thuộc Dự án “Mua tạp chí khoa học và công nghệ ngoại văn giai đoạn 2017-2019”

Trích yếu nội dung:

Công văn Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu  Gói thầu: Mua quyền truy cập bộ cơ sở dữ liệu ScienceDirect Freedom  Collection năm 2018 thuộc Dự án “Mua tạp chí khoa học và công nghệ  ngoại văn giai đoạn 2017-2019”

Số ban hành: 180/TB-TTTL
Ngày ban hành: 24/08/2018
Cơ quan ban hành: Trung tâm TTTL
Loại văn bản: Thông báo
Tên mục: Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ web:
Số đến: 180/TB-TTTL
Ngày đến: 24/08/2018
Tải file: