THÔNG TIN CHI TIẾT

Báo cáo thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

Trích yếu nội dung:

1. Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện nội dung “Nắm bắt các xu thế phát triển khoa học và công nghệ, chủ trì tổ chức triển khai các hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ mũi nhọn, tiếp cận công nghệ tiên tiến hiện đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trong đó bao gồm các nghiên cứu về công nghệ thông tin, vật lý, sinh học, trí tuệ nhân tạo, vật liệu..."

2. Báo cáo Đánh giá tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến các lĩnh vực khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

3. Báo cáo Quan điểm, mục tiêu và định hướng chính sách phát triển các ngành khoa học công nghệ ưu tiên phù hợp với cách mạng công nghiệp lần thứ tư giai đoạn đến năm 2030

Từ khóa: CMCN 4.0, CMCN4.0, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chỉ thị 16/CT-TTg

Số ban hành: Không số
Ngày ban hành: 30/05/2018
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Báo cáo
Tên mục: Khoa học - Công nghệ
Địa chỉ web:
Số đến:
Ngày đến: 30/05/2018
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download