THÔNG TIN CHI TIẾT

Mẫu lập dự toán kinh phí nhiệm vụ, đề tài KHCN (file excel)

Trích yếu nội dung:

File excel hỗ trợ lập dự toán kinh phí nhiệm vụ, đề tài KHCN. Tính khớp tiền công lao động tự động. Các chủ nhiệm đề tài có thể tham khảo để lập dự toán cho nhiệm vụ của mình.

Số ban hành: Không số
Ngày ban hành: 15/10/2018
Cơ quan ban hành: Trung tâm TTTL
Loại văn bản: Văn bản mẫu
Tên mục: Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ web:
Số đến: Không số
Ngày đến: 15/10/2018
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download