THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tăng cường trang thiết bị cho Thư viện số thuộc Dự án “Tăng cường trang thiết bị cho Thư viện số”

Trích yếu nội dung:

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tăng cường trang thiết bị  cho Thư viện số thuộc Dự án “Tăng cường trang thiết bị cho Thư viện số”

Số ban hành: 234/TB-TTTL
Ngày ban hành: 24/10/2018
Cơ quan ban hành: Trung tâm TTTL
Loại văn bản: Thông báo
Tên mục: Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ web:
Số đến: 234/TB-TTTL
Ngày đến: 24/10/2018
Tải file: