THÔNG TIN CHI TIẾT

Công văn thông báo kết quả cuộc họp Hội đồng TĐ-KT năm 2018

Trích yếu nội dung:

Công văn thông báo kết quả cuộc họp  Hội đồng Thi đua-Khen thưởng năm 2018

Số ban hành: 271/TB-TTTL
Ngày ban hành: 04/12/2018
Cơ quan ban hành: Trung tâm TTTL
Loại văn bản: Thông báo
Tên mục: Tổ chức - Cán bộ
Địa chỉ web:
Số đến: 271/TB-TTTL
Ngày đến: 04/12/2018
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download