THÔNG TIN CHI TIẾT

Quyết định Phê duyệt đề án nâng cáo năng lực đội ngũ giảng viên,cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030

Trích yếu nội dung:

Quyết định Phê duyệt đề án nâng cáo năng lực đội ngũ giảng viên,cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030

Số ban hành: 89/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 18/01/2019
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ web:
Số đến: 47
Ngày đến: 24/01/2019
Tải file: