THÔNG TIN CHI TIẾT

Quyết đinh Ban hành Quy định về Quản lý các Dự án phát triển sản phẩm thương mại cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

Trích yếu nội dung:

Quyết đinh Ban hành Quy định về Quản lý các Dự án  phát triển sản phẩm thương mại cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

Số ban hành: 2366/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 21/12/2018
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Khoa học - Công nghệ
Địa chỉ web:
Số đến: 538
Ngày đến: 25/12/2018
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download