THÔNG TIN CHI TIẾT

Công văn Xây dựng đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp thực hiện 2020

Trích yếu nội dung:

Công văn Xây dựng đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp thực hiện 2020.

Văn bản liên quan: 

Công văn hướng dẫn đăng ký đề xuất đề tài KHCN theo các hướng KHCN ưu tiên cấp Viện Hàn lâm năm 2020 (490/VHL-KHTC, ngày 08-03-2019): Đăng ký đề xuất đề tài thuộc các hướng KHCN ưu tiên online tại địa chỉ: http://isi.vast.vn/OMS trước 17h00, Thứ Sáu, ngày 22/3/2019

Số ban hành: 312/VHL-KHTC
Ngày ban hành: 18/02/2019
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Công văn
Tên mục: Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ web:
Số đến: 71
Ngày đến: 18/02/2019
Tải file: