THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tư Chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN

Trích yếu nội dung:

Thông tư Chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN

Số ban hành: 15/2018/TT-BKHCN
Ngày ban hành: 15/11/2018
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
Loại văn bản: Thông tư
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến:
Ngày đến: 14/05/2019
Tải file: