THÔNG TIN CHI TIẾT

Quyết định công khai dự toán chi NSNN năm 2019 (kinh phí điều chỉnh đợt tháng 7/2019)

Trích yếu nội dung:

Quyết định công khai dự toán chi NSNN năm 2019 (kinh phí điều chỉnh đợt tháng 7/2019)

Số ban hành: 1328/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 02/08/2019
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ web:
Số đến: 330
Ngày đến: 05/08/2019
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download