THÔNG TIN CHI TIẾT

Nghị định về Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước

Trích yếu nội dung:

Nghị định về Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước

Số ban hành: 66/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành: 29/07/2019
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại văn bản: Nghị định
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến:
Ngày đến: 05/08/2019
Tải file: