THÔNG TIN CHI TIẾT

Công văn mời tham dự buổi thuyết trình về Lỗ đen trong vũ trụ

Trích yếu nội dung:

Công văn mời tham dự buổi thuyết trình về Lỗ đen trong vũ trụ

Số ban hành: 160/GM-TTTL
Ngày ban hành: 08/08/2019
Cơ quan ban hành: Trung tâm TTTL
Loại văn bản: Công văn
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến: 160/GM-TTTL
Ngày đến: 08/08/2019
Tải file: