THÔNG TIN CHI TIẾT

Quyết định Phê duyêt nghiệm thu nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ hoạt hoạt động khoa học công nghệ

Trích yếu nội dung:

Quyết định Phê duyêt nghiệm thu nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ hoạt hoạt động khoa học công nghệ

Số ban hành: 1496/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 03/09/2019
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ web:
Số đến: 361
Ngày đến: 04/09/2019
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download