THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông báo Tuyển dụng viên chức

Trích yếu nội dung:

Thông báo Tuyển dụng viên chức

Số ban hành: 191/TB-TTTL
Ngày ban hành: 20/09/2019
Cơ quan ban hành: Trung tâm TTTL
Loại văn bản: Thông báo
Tên mục: Tổ chức - Cán bộ
Địa chỉ web:
Số đến: 191/TB-TTTL
Ngày đến: 20/09/2019
Tải file: