THÔNG TIN CHI TIẾT

Quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử của Viện Hàn lâm KHCNVN

Trích yếu nội dung:

Quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử của Viện Hàn lâm KHCNVN

Số ban hành: 1625/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 25/09/2019
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến: 395
Ngày đến: 25/09/2019
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download