THÔNG TIN CHI TIẾT

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng CC, VC, nâng ngạch CC, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Trích yếu nội dung:

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng CC, VC, nâng ngạch CC, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Số ban hành: 03/2019/TT-BNV
Ngày ban hành: 14/05/2019
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ
Loại văn bản: Nghị định
Tên mục: Tổ chức - Cán bộ
Địa chỉ web:
Số đến: 408
Ngày đến: 03/10/2019
Tải file: