THÔNG TIN CHI TIẾT

Biên bản Kiểm tra công tác cán bộ năm 2019 tại Trung tâm TTTL

Trích yếu nội dung:

Biên bản Kiểm tra công tác cán bộ năm 2019 tại Trung tâm TTTL

Số ban hành: 426
Ngày ban hành: 14/10/2019
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Chưa phân loại
Tên mục: Tổ chức - Cán bộ
Địa chỉ web:
Số đến: 426
Ngày đến: 14/10/2019
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download