THÔNG TIN CHI TIẾT

Giấy giao việc của Giám đốc

Trích yếu nội dung:

Giấy giao việc của Giám đốc

Số ban hành: 210/TTTL
Ngày ban hành: 21/10/2019
Cơ quan ban hành: Trung tâm TTTL
Loại văn bản: Thông báo
Tên mục: Hành chính - Tổng hợp
Địa chỉ web:
Số đến: 210/TTTL
Ngày đến: 21/10/2019
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download