THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Trích yếu nội dung:

Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số ban hành: 11/2019/TT-BNV
Ngày ban hành: 01/09/2019
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ
Loại văn bản: Thông tư
Tên mục: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ web:
Số đến: 431
Ngày đến: 01/10/2019
Tải file: