THÔNG TIN CHI TIẾT

Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện cải cách tiền lương năm 2019

Trích yếu nội dung:

Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện cải cách tiền lương năm 2019

Số ban hành: 1961/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 14/11/2019
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ web:
Số đến: 480
Ngày đến: 15/11/2019
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download