THÔNG TIN CHI TIẾT

Quyết định phê duyệt bổ sung hạng mục thuộc Dự án Cải tạo sửa chữa các khu vệ sinh nhà A11, Trung tâm TTTL

Trích yếu nội dung:

Quyết định phê duyệt bổ sung hạng mục thuộc Dự án Cải  tạo sửa chữa các khu vệ sinh nhà A11, Trung tâm TTTL

Số ban hành: 2043/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 25/11/2019
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ web:
Số đến: 494
Ngày đến: 25/11/2019
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download