THÔNG TIN CHI TIẾT

Công khai dự toán ngân sách năm 2019 (đợt điều chỉnh kinh phí tháng 10 năm 2019)

Trích yếu nội dung:

Công khai dự toán ngân sách năm 2019 (đợt điều chỉnh kinh phí tháng 10 năm 2019)


Số ban hành: 2073
Ngày ban hành: 29/11/2019
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ web:
Số đến: 500
Ngày đến: 29/11/2019
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download