THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tư ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

Trích yếu nội dung:

Thông tư ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

Số ban hành: 21/2019/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 29/11/2019
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại văn bản: Thông tư
Tên mục: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ web:
Số đến: 367
Ngày đến: 05/12/2019
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download