THÔNG TIN CHI TIẾT

Kết quả tuyển chọn nhiệm vụ HTQT với JSPS giai đoạn 2020-2022

Trích yếu nội dung:

Kết quả tuyển chọn nhiệm vụ HTQT với JSPS giai đoạn 2020-2022.

Số ban hành: 2697
Ngày ban hành: 20/12/2019
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Công văn
Tên mục: Hợp tác quốc tế
Địa chỉ web:
Số đến: 539
Ngày đến: 23/12/2019
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download