THÔNG TIN CHI TIẾT

Danh sách CBCCVC và NLĐ thuộc diện nâng bậc lương thường xuyen năm 2020

Trích yếu nội dung:

Danh sách CBCCVC và NLĐ thuộc diện nâng bậc lương thường xuyên năm 2020

Số ban hành: 02-TB-TTTL
Ngày ban hành: 02/01/2020
Cơ quan ban hành: Trung tâm TTTL
Loại văn bản: Thông báo
Tên mục: Hành chính - Tổng hợp
Địa chỉ web:
Số đến:
Ngày đến: 02/01/2020
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download