THÔNG TIN CHI TIẾT

Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Trích yếu nội dung:

Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số ban hành: 01/2020/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 03/01/2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Hành chính - Tổng hợp
Địa chỉ web:
Số đến: 15
Ngày đến: 07/01/2020
Tải file: