THÔNG TIN CHI TIẾT

Ban hành Nghị định của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản QPPL do Chính phủ ban hành

Trích yếu nội dung:

Ban hành Nghị định của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản QPPL do Chính phủ ban hành

Số ban hành: 05/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 03/01/2020
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại văn bản: Nghị định
Tên mục: Hành chính - Tổng hợp
Địa chỉ web:
Số đến: 18
Ngày đến: 07/01/2020
Tải file: