THÔNG TIN CHI TIẾT

Nghị định Ban hành NĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; NĐ 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực thú y.

Trích yếu nội dung:

Nghị định Ban hành NĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; NĐ 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực thú y.

Số ban hành: 04/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 03/01/2020
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại văn bản: Nghị định
Tên mục: Hành chính - Tổng hợp
Địa chỉ web:
Số đến: 17
Ngày đến: 07/01/2020
Tải file: