THÔNG TIN CHI TIẾT

Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương được ban hành từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019

Trích yếu nội dung:

Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương được ban hành từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019

Số ban hành: 3952/QĐ-BCT
Ngày ban hành: 31/12/2019
Cơ quan ban hành: Chưa xác định cơ quan
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Hành chính - Tổng hợp
Địa chỉ web:
Số đến: 19
Ngày đến: 07/01/2020
Tải file: