THÔNG TIN CHI TIẾT

Nghị quyết của Chính phủ về một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp

Trích yếu nội dung:

Nghị quyết của Chính phủ về một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp

Số ban hành: 119/NQ-CP
Ngày ban hành: 31/12/2019
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại văn bản: Nghị quyết
Tên mục: Hành chính - Tổng hợp
Địa chỉ web:
Số đến: 20
Ngày đến: 07/01/2020
Tải file: