THÔNG TIN CHI TIẾT

Ban hành Kế hoạch hành động của Viện HLKHCNVN thực hiện Đề án

Trích yếu nội dung:

Ban hành Kế hoạch hành động của Viện HLKHCNVN thực hiện Đề án "Tuyên bố ASEAN về vai trò nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đật được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025"

Số ban hành: 2605/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 31/12/2019
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Khoa học - Công nghệ
Địa chỉ web:
Số đến: 25
Ngày đến: 07/01/2020
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download