THÔNG TIN CHI TIẾT

Quyết định Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN

Trích yếu nội dung:

Quyết định Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN

Số ban hành: 2606/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 31/12/2019
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Tổ chức - Cán bộ
Địa chỉ web:
Số đến: 28
Ngày đến: 09/01/2020
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download