THÔNG TIN CHI TIẾT

Quyết định phê duyệt Dự án "Tăng cường năng lực phục vụ công tác lưu trữ tài liệu KH&CN tại Viện Hàn lâm KHCNVN mã số TLTB01.02/02-21

Trích yếu nội dung:

Quyết định phê duyệt Dự án "Tăng cường năng lực phục vụ công tác lưu trữ tài liệu KH&CN tại Viện Hàn lâm KHCNVN mã số TLTB01.02/02-21

Số ban hành: 2264/Qđ-VHL
Ngày ban hành: 13/12/2019
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục:
Địa chỉ web:
Số đến: 33
Ngày đến: 09/01/2020
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download