THÔNG TIN CHI TIẾT

Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2019.

Trích yếu nội dung:

Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2019.

Số ban hành: 24/qĐ-BTP
Ngày ban hành: 06/01/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến: 36
Ngày đến: 13/01/2020
Tải file: