THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tư quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành KHCN

Trích yếu nội dung:

Thông tư  quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành KHCN


Số ban hành: 19/2019/TT-BKHCN
Ngày ban hành: 10/12/2019
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
Loại văn bản: Thông tư
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến: 40
Ngày đến: 15/01/2020
Tải file: