THÔNG TIN CHI TIẾT

Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2020.

Trích yếu nội dung:

Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2020.

Số ban hành: 58/QĐ-VPCP
Ngày ban hành: 21/01/2020
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến: 72
Ngày đến: 31/01/2020
Tải file: