THÔNG TIN CHI TIẾT

Quyết định ban hành quy định về sử dụng, quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Trích yếu nội dung:

Quyết định ban hành quy định về sử dụng, quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Số ban hành: 1610/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 31/12/2019
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến: 45
Ngày đến: 17/01/2020
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download