THÔNG TIN CHI TIẾT

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Viện Hàn lâm KH&CNVN

Trích yếu nội dung:

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Viện Hàn lâm KH&CNVN

Số ban hành: 2612/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 31/12/2019
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến: 46
Ngày đến: 17/01/2020
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download