THÔNG TIN CHI TIẾT

Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2019

Trích yếu nội dung:

Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2019

Số ban hành: 70/QĐ-BTC
Ngày ban hành: 16/01/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến: 82
Ngày đến: 04/02/2020
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download