THÔNG TIN CHI TIẾT

Quyết định Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Trích yếu nội dung:

Quyết định Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Số ban hành: 174/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 03/02/2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến: 84
Ngày đến: 05/02/2020
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download