THÔNG TIN CHI TIẾT

Rà soát, chuẩn hóa CSDL về tài sản công và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019

Trích yếu nội dung:

Rà soát, chuẩn hóa CSDL về tài sản công và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019

Số ban hành: 131/VHL-KHTC
Ngày ban hành: 04/02/2020
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Công văn
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến: 85
Ngày đến: 05/02/2020
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download