THÔNG TIN CHI TIẾT

Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phạm Công tác tại Hội nghị Tổng kết Tiểu ban KHTN

Trích yếu nội dung:

Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phạm Công tác tại Hội nghị Tổng kết Tiểu ban KHTN

Số ban hành: 168/TB-BKHCN
Ngày ban hành: 22/01/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
Loại văn bản: Thông báo
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến: 87
Ngày đến: 05/02/2020
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download