THÔNG TIN CHI TIẾT

Tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng.

Trích yếu nội dung:

Tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và  thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng.

Số ban hành: 194/KHTC
Ngày ban hành: 10/02/2020
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Công văn
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến: 103
Ngày đến: 11/02/2020
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download