THÔNG TIN CHI TIẾT

Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Trích yếu nội dung:

Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Số ban hành: 19/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 12/02/2020
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại văn bản: Công văn
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến: 109
Ngày đến: 14/02/2020
Tải file: