THÔNG TIN CHI TIẾT

Xét đặc cách bổ nhiệm hạng I, II đối với chức danh nghiên cứu khoa học và chức danh công nghệ không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác năm 2020.

Trích yếu nội dung:

Xét đặc cách bổ nhiệm hạng I, II đối với chức danh nghiên cứu khoa học và chức danh công nghệ không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác năm 2020.

Số ban hành: 286-VHL-TCCB
Ngày ban hành: 24/02/2020
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Công văn
Tên mục: Tổ chức - Cán bộ
Địa chỉ web:
Số đến: 13
Ngày đến: 24/02/2020
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download