THÔNG TIN CHI TIẾT

Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Viện Hàn lâm KHCNVN

Trích yếu nội dung:

Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Viện Hàn lâm KHCNVN

Số ban hành: 197/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 27/02/2020
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến: 143
Ngày đến: 27/02/2020
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download