THÔNG TIN CHI TIẾT

Ban hành Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

Trích yếu nội dung:

Ban hành Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

Số ban hành: 04/2020/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 24/02/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
Loại văn bản: Công văn
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến: 146
Ngày đến: 27/02/2020
Tải file: