THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tư bãi bỏ một số văn bản VPPL do bộ trưởng Bộ KHCN ban hành

Trích yếu nội dung:

Thông tư bãi bỏ một số văn bản VPPL do bộ trưởng Bộ KHCN ban hành

Số ban hành: 29/2019/TT-BKHCN
Ngày ban hành: 27/12/2019
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
Loại văn bản: Thông tư
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến: 190
Ngày đến: 18/03/2020
Tải file: