THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tư ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ BMNN

Trích yếu nội dung:

Thông tư ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ BMNN

Số ban hành: 24/2020/TT-BCA
Ngày ban hành: 10/03/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Công an
Loại văn bản: Thông tư
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến: 187
Ngày đến: 16/03/2020
Tải file: