THÔNG TIN CHI TIẾT

Quyết định phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo của Trung tâm TTTL giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025

Trích yếu nội dung:

Quyết định phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo của Trung tâm TTTL giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025 

Số ban hành: 550/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 17/04/2020
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Tổ chức - Cán bộ
Địa chỉ web:
Số đến: 250
Ngày đến: 22/04/2020
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download